Pronájem obytného přívěsu a camping vybavení Plzeň-sever

Podmínky zapůjčení karavanu

Rezervační poplatek

Po zamluvení termínu je potřeba do 3 dnů uhradit rezervační poplatek 1 000 Kč. Při zrušení rezervace méně než 7 dní rezervační poplatek propadá.


Platební podmínky

Nájemné za karavan a kauce se platí hotově v den při předání karavanu a zajišťuje se formou pokladního dokladu nebo fakturou.


Kauce

Kauce činí 10 000 Kč a je vratná. Slouží pro případné poškození způsobené nájemcem. Skládá se při převzetí karavanu a při odevzdání karavanu (pokud je v pořádku) se vrací. Karavan je ze zákona pojištěn, má revizi na plynové zařízení, havarijně pojistit nelze. Případné větší poškození karavanu se řeší s pronajímatelem.


Doporučení

Pro provoz karavanu bez závislosti připojení na 230 V doporučujeme mít na tažném zařízení 13-ti pólovou zásuvku. (Kdo nemá, redukci půjčíme).


Předání karavanu

Vyzvednutí a vrácení karavanu dle domluvy a potřeb nájemce a pronajímatele.


Upozornění

Během jízdy je zakázáno používat plynové spotřebiče, plynová láhev musí být uzavřená. V karavanu je zakázáno kouřit, používat svíčky a jiné hořlavé předměty a taktéž ho jakkoliv upravovat, vrtat a polepovat.

Je zakázáno používat chemické WC s běžným toaletním papírem nebo bez chemie. Též je potřeba před vrácením kazetu WC vylít (vyčistit).

Karavan smí táhnou pouze nájemce této smlouvy. Nájemce je povinen se o karavan starat a vrátit ho ve stavu v jakém ho převzal. Při jakémkoli problému je nájemce povinen volat pronajímateli.

Nájemce musí vlastnit řidičský průkaz skupiny B, případně rozšíření na přívěsné vozíky a mít praxi minimálně 2 roky. K sepsání smlouvy je potřeba předložit 2 platné doklady (např. pas, občanský nebo řidičský průkaz).

Nájemce hradí všechny pokuty, penále, škody jím způsobené, na kterých nenese vinu pronajímatel. Nájemce je povinen při vrácení karavanu hlásit všechny škody, aby je mohl pronajímatel odstranit pro dalšího nájemce.

Kontaktujte nás a vyzkoušejte jiný druh dovolené